Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

  1. Administratorem przetwarzania danych osobowych jest Lonza Nata sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, 80-262 Gdańsk, ul. Małachowskiego 4A.
  2. Celem zbierania danych jest realizacja celu – wykonanie umowy kupna sprzedaży oraz marketing i polityka informacyjna o produktach grupy LONZA NATA.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    Wyżej wymienione prawa można zrealizować poprzez kontakt z nami pod adresem email: kodo@nata.com.pl, pod numerem telefonu: 58-341-17-51 lub w naszym oddziale: Lonza Nata, 83-330 Żukowo, Borkowo, ul. Kartuska 67
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu - wykonanie umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy kupna-sprzedaży.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Akceptuję

Woda mineralna
sprzed milionów lat

Naturalna woda mineralna Nata Aqua wydobywana jest na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, ze źródła głębinowego (156m), ukształtowanego podczas plejstocenu, epoki lodowcowej, ponad 1,8 miliona lat temu. Nata Aqua należy do najlepszych jakościowo wód w całym kraju.